best css templates

A Bartók tagóvoda bemutatkozása

Mobirise
Mobirise

- 6 csoportszoba
- új tornaszoba
- sószoba

Tátika Óvoda
Bartók utcai Tagintézménye

 Madárbarát kert és Zöld óvoda

Bartók Óvoda folyosója

    1993.szeptemberében új, modern óvodát adtak át a Bartók Béla utca 52. sz alatt. Szép kivitelezésű tágas épület, ahol 3 csoportos óvoda révén kellemes, családias légkör alakult ki. Az itt dolgozó felnőtt közösség, felelősségteljes munkával gondozták és nevelték a gyermekeket számos közösen megrendezett/ családi napok, gálák, bálok csoport ünnepségek, kézműves délutánok../ rendezvények tarkították mindennapjaikat . Gyál városa kiemelten kezeli a kisgyermekes családok ügyét, ennek megfelelően az elmúlt évek során jelentős mértékű óvodaépítésbe, óvoda felújításba, kapacitásbővítésbe kezdett.

Bartók Óvoda folyosója

    2017. szeptember elsején, a gyermekeket egy teljesen felújított, megújult épület várta a Bartók Béla tagintézményében. Kibővült közösséggel teremtettek esztétikus, környezetet immár 6 csoportban az óvoda pedagógusai. A Bartók épület új szárnya a só szoba és tornaterme, felújított játszóudvara, sok örömet ad a gyermekek és a dolgozók életében. A környezeti nevelésünk, mint a fejlődést elősegítő tevékenység továbbra is tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek megismerését, védelmét és megőrzését.

Bartók Óvoda folyosója

    Kiemelt szerepet kap a gyermekek élményeire és tapasztalataira építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelés, környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. Óvodai, és csoportszintű hagyományok, szokások, ünnepek, néphagyományok, jeles napok kialakítása a gyermekek életkori sajátosságaihoz, szülői közösséghez igazítva. „MADÁRBARÁT KERT ÉS ZÖLD ÓVODA” elnyert címünknek fenntarthatóságaként a helyi természeti értékek védelmére építünk, minden nyáron biztosítjuk az Ovis tábor élménypedagógia módszerek alkalmazásának adta lehetőségét a középsőcsoportos és nagycsoportos gyermekeknek.               Nevelőmunkánk során játékba integrált korszerű, cselekvő felfedező, alkotó képességet, kreativitást, erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex módszerrel, melyek tartalmát az évszakok, néphagyományok és az ünnepek határozzák meg. Óvodánkban úgy jelenik meg a gyermekközpontúság, hogy Szeretet, biztonság, érzelem gazdag környezet veszi körül az óvodás gyermekeket.

A csoportok bemutatkozása