web creation software

A Tátika óvoda bemutatkozása

Mobirise
Mobirise

Hitvallásunk:
„A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia, azt, hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen, és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szükség van.”

                                                                Maria Montessori

 Óvodánk jelenleg 2 épületben 11 csoporttal és 1 autista csoporttal működik, az épületekhez modern, korszerű, biztonságos játékokkal felszerelt, öntözőrendszerrel ellátott játszóudvarok tartoznak. Kinti életük során alkalmuk nyílik mozgásra, játékra és egyéb tevékenységre. Fenyők, terebélyes fák nyújtanak hűsítő árnyékot.  
Gyál a fővárosi agglomerációban, Budapest délnyugati határában helyezkedik el. Sokan laknak albérletben. Nagy számban élnek környezetünkben sokgyermekes családok. Sajnos növekszik az egyedülálló szülők száma is. Jelentős azon családok száma, akik rendszeres támogatásból élnek. Az óvodánkba járó gyermekek között magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Óvodánkba járnak Gyál-Némediszőlőből is gyermekek, akiket naponta busz szállít hozzánk, az óvodának kell biztosítani a felnőtt kíséretet, ami többlet feladatot jelent.
Sok a logopédiai, a fejlesztő foglakozáson részt vevő gyerek, valamint a pszichológiai megsegítésre szoruló gyermekek száma.
Óvodánkban jelentős szerepe van a szép, esztétikus, biztonságos környezet biztosításának.
Óvodai csoportjaink többsége homogén.
Klapka utcai épület - Óvodánk központi egysége, melyben 6 csoport éli óvodai életét.
A 35 éves épület lebontása után 2018. szeptemberben átadott új modern, minden igényt kielégítő épületben 5 csoport mellett egy autista csoport kapott helyet. A gyermekek élvezhetik a sószoba és a tortaterem jótékony hatását. A játszóudvar is teljesen fel lett újítva, új játékokkal, régiek renoválásával, parkosítással, öntözőrendszerrel, Kreszpark-kal gazdagítva lett teljessé téve a környezet. Az autista csoportnak külön kialakított játszóudvar készült.
Az épület teljes új eszközfejlesztést kapott, a csoportszobák, fejlesztő-, logopédus-, pszichológus szoba, könyvtár- óvónői szoba, irodák a konyhák, tornaterem egyaránt, amely e tárgyi feltételek kiváló meglétét jelenti.
Barátságos csoportszobákban, szeretetteljes légkörben töltik mindennapjaikat a gyermekek, sokszínű játéklehetőséggel és változatos tevékenységgel, amelyek a fejlődésüket szolgálják.
Bartók épület
1993. szeptemberben új, modern épületben működő óvodát adtak át a Bartók Béla utcában.
Szép kivitelezésű tágas épület. 3 csoportos óvoda révén kellemes, családias légkör alakult ki.
Összeszokott, közösség felelősségteljes munkával gondozzák és nevelik a gyermekeket számos közös rendezvénnyel. Kibővült közösséggel teremtettek esztétikus, otthonos környezetet immár 6 csoportban. A Bartók épület új szárnya és tornaterme, felújított játszóudvara, sok örömet ad a gyermekek és a dolgozók életében. A játszóudvaron minden megtalálható: zöldellő gyep, árnyékolók, fák, homokozók, teraszok, biztosítja a mozgásigény kielégítését, a játékos mozgásfejlesztést. 2017. szeptember elsején, a gyermekeket egy teljesem felújított, megújult épület várja. Bővült a berendezés, minden igényt kielégítő felszereltséggel lett ellátva az óvoda. Sokat jelent a só szoba a gyermekek egészségvédelme érdekében.

Az óvoda sajátosságai
Az óvodánkba járó gyermekek között magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Kiemelt feladatunk a hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő tevékenységek biztosítása. Óvodánkban az autista csoport ellátása, 2018-ban új feladatkényt lépett be.
–    A környezeti nevelésünk, mint a fejlődést elősegítő tevékenység- tartalmazza a     fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget, előtérbe helyezi a helyi értékek     megismerését, védelmét és megőrzését.
    Kiemelt szerepet kap a gyermekek élményeire és tapasztalataira építő, azaz     tevékenységorientált környezeti nevelés, környezettudatos magatartásminták,     értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. Óvodai, és csoportszintű     hagyományok, szokások, ünnepek, néphagyományok, jeles napok kialakítása a     gyermekek életkori sajátosságaihoz, szülői közösséghez igazítva. 
–     A mindennapi nevelőmunka során játékba integrált korszerű, cselekvő felfedező,     alkotó képességet, kreativitást, erősítő tevékenységeket kezdeményezünk komplex     módszerrel, melyek tartalmát az évszakok, néphagyományok és az ünnepek     határozzák meg.

„ZÖLD ÓVODA” A helyi természeti értékek védelmére épít.
Ovis tábor lehetőségének biztosítása a nagycsoportoknak.
A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.
Óvodánkban úgy jelenik meg a gyermekközpontúság, hogy szeretet, biztonság, érzelem gazdag környezet veszi körül az óvodás gyermekeket.
3.alkalommal nyertük el a „Zöld Óvoda” címet.
- Biztonságos Óvoda
- Madárbarát Óvoda

A csoportok bemutatkozása